privacybeleid

Privacy statement Hoekstra & Hendriks Mediation

Dit privacy statement van Hoekstra & Hendriks Mediation beschrijft het beleid met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van je persoonsgegevens (hierna: ‘Privacy statement’).
Dit Privacy statement is tevens van toepassing op (het gebruik van) onze website https://www.hoekstraenhendriks.nl en alle door ons aangeboden diensten en tools.

Wij houden ons bezig met mediation, met name op het gebied van het begeleiden van (echt)scheidingen.
Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van je privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van je persoonsgegevens vanzelfsprekend is. Om er zeker van te zijn dat je volledig op de hoogte bent van de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze website en alle door ons aangeboden diensten en tools, hebben wij met zorg dit privacy statement opgesteld. Dit privacy statement kun je te allen tijde op onze website raadplegen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, gebruiken wij onder meer voor de volgende doeleinden:

 • om je gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
 • om met en voor jou overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen
  (laten) voeren en na te kunnen (laten) komen;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om je te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten
  (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om je
  aanbiedingen te kunnen doen;
  om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om een financiële administratie te voeren,
  om je toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze website en alle door ons aangeboden diensten en tools.

Daarbij verwerken wij onder meer de volgende persoonsgegevens: voorletters, voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, of overige contactgegevens.

Vanuit ons vak als mediator krijgen wij beroepsmatig bovendien vaak de beschikking over financiële gegevens. Uiteraard zullen wij daar uiterst zorgvuldig mee omgaan. Met dat doel zorgen wij er onder andere voor, dat onze website beveiligd is, en dat bovendien de gegevensdragers binnen onze administratie niet zo gemakkelijk door derden geraadpleegd kunnen worden.

Omdat wij als mediator de belangen van onze klanten moeten kunnen behartigen, kan het voorkomen, dat wij (delen van) je persoonsgegevens met derden moeten delen, zoals bijvoorbeeld een advocaat. Daarnaast kan het voorkomen, dat wij je gegevens moeten verstrekken aan derden indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis gerechtigd zijn of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van je hebben gekregen.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op je PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Het gaat hier om zogenaamde functionele of analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om ons te helpen onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren.

Waar wij jou op onze website om je gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden of omdat jij je aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:

 • de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox)
 • het tijdstip en de duur van de bezoeken
  foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Dankzij deze cookies kunnen wij soms ook bepaalde formulieren gelijk al voor jou ingevuld klaar zetten.
Op onze website maken wij soms ook gebruik van tracking cookies. Zij stellen ons in staat bij te houden welke pagina’s jij op onze website bezoekt. Daardoor kunnen wij jou aanbiedingen doen waarvan wij verwachten dat die voor jou interessant kunnen zijn.

Derden

Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meerdere websites van derden. Wij willen u er op wijzen, dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze gegevens verzamelen of verwerken.

Beveiliging

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Onze directie en eventuele werknemers, die toegang hebben tot je persoonsgegevens, zijn gebonden aan een geheimhoudingsbeding.
Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of je persoonsgegevens
voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Wij kunnen hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Jouw rechten

Jij bent onze klant. Dus heb je recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van jou mogen ontvangen. Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder graag even voor je samen:

 1. Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
 2. Indien je meent, dat wij bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben verwerkt, kun je om correctie vragen. Dit stellen wij zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, indien de gegevens waarmee wij werken correct zijn.
 3. Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, kun je ons verzoeken die te verwijderen.
 4. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan jouw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van jouw gegevens verzetten.Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van jou ontvangen gegevens gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld omdat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kun je ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard (indien mogelijk) voldoen.
 5. Indien je dat wenst, kunt je ons vragen je gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld je accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van jouw

verzoek zullen wij dit zo spoedig mogelijk uitvoeren.
Mocht je van mening zijn, dat de manier waarop wij je gegevens verwerken en/of gebruiken niet correct is, dan verzoeken wij je ons dit kenbaar te maken. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk proberen te herstellen. En in het geval ook dat niet tot een acceptabele oplossing leidt kun je een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Nadere informatie contact

Indien je nog verdere vragen hebt met betrekking tot het thema gegevensbescherming, dan kun je contact met ons opnemen via info@hoekstraenhendriks.nl
Hoekstra & Hendriks Mediation
Holpaed 16A
9035 AG Dronryp
0517-201036
Het is mogelijk dat in dit privacy statement wijzigingen worden aangebracht. Onderhavig privacy statement is gepubliceerd op onze website. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren.

Inloggen in de website. Producten in je winkelmandje plaatsen. Het zijn allemaal functionaliteiten die zonder deze cookies niet zouden werken.

View details
Wis mijn instellingen Instellingen gewist!
Scroll naar top