Het ouderschapsplan

Als jullie ouders zijn van minderjarige kinderen, dan zijn jullie verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, dan moet dit bij het indienen van de scheiding meegestuurd worden naar de rechter. Daarmee worden ook de afspraken die jullie in het ouderschapsplan maken afdwingbaar.

Waar moet een ouderschapsplan aan voldoen?

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken worden gemaakt over:

  • De manier waarop jullie de zorg- en opvoedingstaken en de omgangsregeling vormgeven.
  • De verdeling van de kosten van de verzorging en de opvoeding van de kinderen.
  • De manier waarop jullie elkaar informatie geven over de kinderen en elkaar waar nodig raadplegen.

Jullie kinderen hebben het recht op jullie ouderschap en het doel van het ouderschapsplan is dat te waarborgen.

In het belang van je kind

Jammer genoeg wordt een ouderschapsplan vaak snel even ingevuld, zonder er echt goed over na te denken. Tenslotte zijn er op internet genoeg standaard ouderschapsplannen te vinden. Als je echt het belang van je kind voor op stelt, tijd neemt om over bepaalde zaken na te denken en met elkaar overlegt, dan kan het juist na de scheiding een waardevol document zijn dat je houvast geeft in de hectische periode van de nieuwe weg.

Een ouderschapsplan voorkomt helaas geen ruzie. Je kunt nu eenmaal niet alles afdichten. Daarnaast is het best moeilijk voor twee mensen die net hebben besloten dat ze niet samen verder willen om intensief samen te werken. Je kunt in ieder geval beginnen met de punten waar jullie het over eens zijn. En als je voor ogen houdt dat je het plan opstelt voor je kind, kan dat ook helpen om het beste voor je kind voor ogen te houden.

Regelmatig evalueren en bijstellen.

Een ouderschapsplan is niet vast staand. Afhankelijk van de leeftijd van je kind, zul je wellicht afspraken aan moeten passen. Of als bijvoorbeeld blijkt dat de omgangsregeling die jullie in eerste instantie afgesproken hebben, in de praktijk toch niet zo passend is. Vandaar dat in het ouderschapsplan aangeven kan worden dat het plan bijvoorbeeld elk jaar geëvalueerd wordt.

In het ouderschapsplan gaat het niet alleen om afspraken over wanneer de kinderen bij welke ouder zijn, maar ook over hoe jullie als ouders met elkaar om zullen gaan. Heel belangrijk is dan ook om je te realiseren dat je als ouders afspraken maakt en niet als ex-partners. Stimuleer en ondersteun het contact tussen jullie kinderen en elkaar als ouder. Geef geen kritiek op de andere ouder waar de kinderen bij zijn en ondermijn elkaars gezag niet.

Begin met het eind voor ogen.

Om je voor te bereiden op het maken van het ouderschapsplan is het goed om het resultaat voor ogen te houden: hoe zou je willen dat je kind later terugkijkt op de scheiding? Als ze later vertellen over de scheiding, welk verhaal wil je dan horen? Vervolgens kun je je afvragen hoe je dat doel wilt bereiken.

Financiële gevolgen

Niet onbelangrijk is dat jullie afspraken maken over de kosten van de kinderen. Afhankelijk van hoe jullie de zorg gaan verdelen en jullie nieuwe situaties, kan het zijn dat jullie in aanmerking komen voor toeslagen. Als jij begeleid wilt worden bij het maken van een ouderschapsplan, een kinderkostenberekening wilt volgens de trema normen en goed geïnformeerd wilt worden over de financiële consequenties, dan kun je bij ons terecht. Hier kun je een afspraak maken.

 

Scroll naar top