1035981793242233
Echtscheidingsconvenant

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Afspraken vastleggen

Door het emotionele stuk van de scheiding, lopen ook praktische zaken die geregeld moeten worden. Hoe geven we de zorg voor de kinderen vorm? Hoe doen we het met ons huis? Hoe verdelen we de bankrekeningen? Wat doen we met ons pensioen? Is er sprake van partneralimentatie? Wie wil wat uit de inboedel? Wie krijgt de auto?

Alle afspraken over dit soort zaken, kunnen vastgelegd worden in een echtscheidingsconvenant. Het opstellen van een echtscheidingsconvenant is niet verplicht, wel aan te raden. Het geeft duidelijkheid, ook na de scheiding. Als alles goed gaat, beland het convenant in een la en kijk je er nooit meer naar om. Mochten jullie echter een meningsverschil hebben over bijvoorbeeld de alimentatie, dan heb je de afspraken vastgelegd en kun je erop terug vallen.

Wat beschrijf je in het convenant?

Omdat iedere situatie anders is, zal ook elk convenant er anders uit zien. Wij lopen met jullie na wat er in jullie gemeenschap valt en beschrijven wat van toepassing is. Denk bijvoorbeeld aan partneralimentatie, de inboedel, de auto of motor, boot of caravan, bankrekeningen, spaarrekeningen, schulden, jullie huis en pensioen. Jullie bepalen wat en of er zaken genoemd gaan worden.

Wat betekent een convenant voor de gemaakte afspraken?

Als jullie kiezen voor mediation, dan mag je gedurende het hele proces op afspraken terug komen. Pas als jullie het eens zijn over de afspraken en de verwoording daarvan in het convenant, wordt het convenant getekend. Als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, dan gebeurt dat in aanwezigheid van een advocaat. Kies je voor ons, dan regelen wij dat voor jullie. De advocaat stelt een verzoekschrift tot echtscheiding op en stuurt dit met het afschrift van de huwelijksakte en de afschriften van de geboorteaktes van minderjarige kinderen (als jullie minderjarige kinderen hebben), het convenant en het ouderschapsplan naar de rechtbank. Op het moment dat de scheiding is ingediend, zijn jullie niet meer aansprakelijk voor handelingen van elkaar.

De rechter kijkt naar de gemaakte afspraken en besluit of de echtscheiding wettelijk gezien correct is. Als dat zo is, geeft de rechter toestemming tot scheiden. Dit wordt vastgelegd in een beschikking. Zodra de beschikking is afgegeven, krijgen jullie daarvan een afschrift en worden de afspraken in het convenant executoriaal. Dat houdt in dat de afspraken afdwingbaar zijn. Mocht één van jullie zich niet aan de afspraken houden, dan kan de ander naleving afdwingen.

De scheiding officieel

Na de uitspraak van de rechter, heb je 3 maanden de tijd om in beroep te gaan. Als je het achteraf niet eens bent met de scheiding, dan kun je dat binnen 3 maanden bij de rechtbank kenbaar maken. Deze tijd wordt berusting genoemd. Vaak wordt de tijd van berusting als onnodige vertraging gezien. Bijvoorbeeld als één van jullie een nieuwe hypotheek wil afsluiten. Of als er sprake is van een koophuis die op naam van één van jullie beiden gezet moet worden. Dit kan dit pas als de rechter de beschikking heeft afgegeven en de scheiding is ingeschreven bij de gemeente. In dat geval wil je het waarschijnlijk zo snel mogelijk geregeld hebben. Dan kun je een akte van berusting tekenen. Met deze akte verklaar je dat je niet in hoger beroep gaat tegen de scheiding. De akte wordt door de advocaat opgesteld en samen met de beschikking afgegeven.

Nadat de aktes van berusting zijn getekend, stuurt de advocaat deze naar de rechtbank. De rechtbank maakt dan een aantekening van goedkeuring op de echtscheidingsbeschikking. Dit kan dan vervolgens doorgestuurd worden naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zodra de ambtenaar zowel de beschikking als beide akten van berusting gewaarmerkt en ondertekend heeft ontvangen, dan kan deze de scheiding inschrijven in het register van de gemeente. Na inschrijving in het register, is de scheiding definitief en worden alle afspraken in het convenant executoriaal. Dan kunnen ook alle zaken met betrekking tot het huis geregeld worden.

Onze begeleiding

Wil jij goed geïnformeerd worden over alle mogelijkheden wat betreft scheiden? Wil jij alles op één adres regelen? Je bent van harte welkom voor een informatiegesprek.

Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren.

Privacybeleid | Sluiten
Instellingen

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies, die noodzakelijk zijn om deze site zo goed mogelijk te laten functioneren. Hieronder kan je aangeven welke andere soorten cookies je wilt accepteren.

Inloggen in de website. Producten in je winkelmandje plaatsen. Het zijn allemaal functionaliteiten die zonder deze cookies niet zouden werken.

View details
Wis mijn instellingen Instellingen gewist!
Scroll naar top